ARGA

Exposición Colectiva de la Asociación de Artistas Plásticos Galegos  (ARGA), Castelo de Santa Cruz, Oleiros, A Coruña, 5 de agosto al 2 de septiembre 2017